Dagsorden til Ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde 27. aug. 2022

Kære medlemmer af Storkreds Østjylland
Så er det snart tid til vores ekstraordinære årsmøde og opstillingsmøde lørdag d. 27. august kl. 10:00-15:00.
Planen er at det skal holdes fysisk, med mulighed for digital deltagelse (Husk mobiltelefon/tablet ved fysisk deltagelse, den skal bruges til afstemninger).

Vi er stadig i gang med at finde lokaler store nok, så lokationen kommer senere. Hvis du ønsker at deltage digitalt vil det være via Zoom.

Dagsorden:
Velkomst.
Årsmøde (2 timer):

  • Valg af dirigent.
  • Valg af stemmetællere og referent.
  • Supplerende valg til bestyrelse (tillidsafstemning)
  • Årsmøde slut

1 times pause og mingelering
Opstillingsmøde (2 timer):

  • Valg af dirigent.
  • Valg af stemmetællere og referent.
  • Supplerende valg af kandidater til Folketinget (tillidsafstemning)
  • Opstillingsmøde slut

Der er ikke indkommet nogle opstillingsgrundlag til bestyrelsen, men der kan man stille op på dagen hvis man bor i storkredsen og har værer medlem i 90 dage.

Der er indkommet 3 opstillingsgrundlag:

Lokation og Steens opstillingsgrundlag vil blive eftersendt hurtigst muligt. Zoom link vil blive sendt dagen før mødet

Med grønne hilsner
Bestyrelsen i Storkreds Østjylland