Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag den 2. juni

Alternativet Assens

Der er bestyrelsesmøde tirsdag den 2. juni 2020 kl. 19. Vi mødes elektronisk.

Dagsorden

 1. Siden sidst – forpersonen.
 2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
 3. Opfølgning på sidste møde
 • Madhus
 • Autorisation til socialrådgivere
 • Andet
 1. Lave overordnet plan for efteråret
 2. Pop-up caféer
 3. Kommunalvalget i 2021.
 4. Sommerarrangement
 5. Eventuelt og næste møde.

Inden mødet skal du installere en app og derefter gå på følgende link: Cisco Webex Meetings