Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag den 19. august 2019

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2019 kl. 19.00 til cirka kl. 21.00 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

  1. Siden sidst – forpersonen.
  2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  3. Opfølgning på sidste møde
  4. Vores arrangement den 28. september 2019 i Jordløse
  5. Brenderup Højskole i november
  6. Kommunalvalget i 2021.
  7. Eventuelt og næste møde