Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag den 11. juni

nyhedsbrev

(Lokalforening Assens) #1

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019 kl. 19.00 til cirka kl. 21.00 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

  • Siden sidst – forpersonen.
  • Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  • Opfølgning på sidste møde
  • EU og Folketingsvalget herunder nedtagning af valgplakater
  • Fællesspisning for plakatophængere og for andre medlemmer i Alternativet Assens
  • Medlemsinddragelse/aktivisme
  • Kommunalvalget i 2021. Hvad skal vi have styr på?
  • Eventuelt og næste møde.