Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 8. april 2019

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde den 8. april 2019 kl. 19.00 til cirka kl. 21.00 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

  • Siden sidst – forpersonen.
  • Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  • Opfølgning på årsmødet
  • Konstituering af den nye bestyrelse
  • Skal vi indgå i et nærmere samarbejde med Alternativet Middelfart. Hvordan?
  • Medlemsinddragelse/aktivisme
  • Udflugt til Brenderup Højskole?
  • Eventuelt og næste møde.