Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 24. oktober 2020

Alternativet Assens

Der er bestyrelsesmøde mandag den 24. august 2020 kl. 19.00 til cirka kl. 21.00 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

  1. Siden sidst – forpersonen.
  2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  3. Opfølgning på sidste møde
  4. Skal vi gå i valgforbund med SF og De Radikale til KV 21
  5. Planlægning af on-line årsmøde
  6. Sommerarrangementet som snarere bliver et efterårsarrangement
  7. Pop-up caféer
  8. Kommunalvalget i 2021.
  9. Eventuelt og næste møde.