Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 20. januar 2020

Alternativet Assens

Der er bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2020 fra kl. 19.00 til cirka kl. 21.00 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

  1. Siden sidst – forpersonen.
  2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  3. Opfølgning på sidste møde
  4. Pop-up caféer
  5. Madhus, hvor vi bl.a. drøfter Sofia Katrines Svenssons brev af 13. dec. 2019
  6. Kommunalvalget i 2021.
  7. Autorisation til socialrådgivere
  8. Årsmøde i marts
  9. Eventuelt og næste møde.