Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 16. august 2021

Alternativet Assens

Der er bestyrelsesmøde mandag den 16. august 2021 fra kl. 19.00-21.00 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg

Dagsorden

  • Siden sidst – forpersonen.
  • Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  • Kommunevalget
  • Læserbreve
  • Pop-up caféer
  • Byrådsmøder
  • Eventuelt og næste møde.