Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 13. august

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde mandag den 13. august 2018 fra kl. 18.00 til ca. kl. 21.00 hos Jørgen Strøtvedt Nielsen. Alle medlemmer er velkomne. Vi starter med at spise aftensmad sammen.

Dagsorden

  1. Siden sidst – forpersonen
  2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
  3. Opfølgning på sidste møde
  4. Årsmøde i september
  5. Evaluering af kaffeklubmødet den 21. juni
  6. Michael har fået skrevet de ”tvungne” vedtægtsændringerne fra Landsmødet ind samt lavet redaktionelle ændringer, så vores lokale vedtægter er opdateret. Det hele skal godkendes af bestyrelsen. Bilag medsendes.
  7. Hvor langt er vi kommet med kulturbanen? Hvad med vores æbletur event?
  8. Opfølgning på Anders` skriv ”Er det nytænkning at sable ned”.
  9. Tovholder til valgkamp. Se mail fra 2. august
  10. Eventuelt og næste møde

Punkt 9 handler om, at vi skal have fundet en tovholder til den kommende valgkamp. Det kan meget nemt blive i efteråret.
Det er vigtigt, at vi finder en tovholder, der kan koordinere opgaven og have kontakten til de medlemmer, der er med i teamet. Det behøver slet ikke at være et bestyrelsesmedlem, det kan være hvem som helst, som synes det kunne være en sjov opgave at påtage sig.
Der skal udarbejdes en rute for ophængning af plakater i vores kommune. Det er en god strategi at få hængt plakater op
● Omkring de valgsteder der er i vores kommune.
● På gågader og andre steder hvor mennesker færdes til fods
● På landeveje mv., hvor mange kører forbi hver dag
● Ved skoler, institutioner mv., hvor folk kommer
● Andre samlingssteder i vores kommune

Hvis man er interesseret i at være tovholder, kan man henvende sig på assens@alternativet.dk eller deltage i bestyrelsesmødet. Man kan selvfølgelig også bare henvende sig og spørge mere ind til ovennævnte, inden man beslutter sig for at være tovholder.