Dagsorden til bestyrelsesmødet den 9/5-18

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde onsdag den 9. maj 2018 kl. 19.00 til ca. kl. 21.00 hos Michael Plauborg, Markgyden 6, 5610 Assens. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

  1. Siden sidst – forpersonen
  2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
  3. Opfølgning på sidste møde
  4. Valg af næstformand
  5. Eva efterspurgte ved sidste bestyrelsesmøde aktivitet ved nyt medlem
  6. Pressemeddelelser (Anders)
  7. ”Gratis bus mellem Faaborg og Haarby” via Jordløse (Ole)
  8. Assensbanen (Ole)
  9. Eventuelt og næste møde