Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. juni 2018

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2018 fra kl. 18.00 til ca. kl. 21.00 hos Ole Dupont Kofod, Hybenvænget 8, 5620 Glamsbjerg. Alle medlemmer er velkomne. Vi starter med at spise aftensmad sammen.

Dagsorden

  1. Siden sidst – forpersonen
  2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
  3. Opfølgning på sidste møde
  4. De sidste forberedelser til kaffeklubmødet den 21. juni
  5. Vedtægtsændringer fra Landsmødet
  6. Evaluering af bestyrelsesarbejdet siden årsmødet
  7. Lægge en strategi for det fremtidige bestyrelsesarbejde
  8. Hvad skal vi bruge partistøtten til
  9. Eventuelt og næste møde