Dagsorden til bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn d. 13/3/19

Bestyrelsesmøde i storkredsen onsdag d. 13. marts kl. 19 til 21

Sted: Nørregade 71, 2. sal, 500 Odense C

Mødet er åbent. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsordensforslag

 • Indledning

  • Tjek ind. Deltagere. Mødeleder. Referent.
  • Dagsorden. Tilretning, godkendelse.
  • Referat. Tilretning, godkendelse.
  • Næste møde?
 • Orientering: Økonomistatus (Tobias)

  • Underskrifter på dokument.
 • Orientering: Vedtægtsændringer m. betydning for Storkredsen. (Bente?)

 • Høring (Kåre): Hvad er vores ambitionsniveau med de nuværende kræfter? (runde)

 • Forretningsorden. Tilretning godkendelse. (Se bilag for sidste års forretningsorden)
  Forretningsorden 27-09-18.pdf (44.6 KB)

 • Konstituering af yderligere roller:

  • Sekretær
  • Mødeleder
  • Nyhedsbrev
  • Andre?
 • Opstillingsmødet.

  • Orientering om mødet (Kåre)
  • Høring: Hvad mangler vi? (runde)
  • Fordeling af opgaver
 • Flytning fra Nørregade

  • Høring: Hvor gør vi af vores ting? (runde)
  • Indhentning af forslag til udflytningsdato
  • Fordeling af opgaver
 • Beslutningsforslag: Lukning af Zoom-konto (Kåre)

 • Orientering: Internationalt projekt i Alternativet (Nepal)
  Bilag C. Bilag C_ INTERNATIONALT PROJEKT I ALTERNATIVET.docx (6.5 KB)

 • Tjek-ud. Evaluering af mødet.