Dagsorden til bestyrelsesmøde 2/8/17

Dagsorden til bestyrelsesmødet 2. august 2017

  1. Tjek ind
  2. Godkendelse af referat
  3. Nyt fra udvalg
  4. I forlængelse deraf diskuteres næste møde i valgkampsudvalget
  5. Anni Merete præsenterer sig selv
  6. Klargørelse af POLA 16. september
  7. Klargørelse af kandidat- og stillerlister.
  8. Valgforbund
  9. Eventuelt