Dagsorden til årsmøde

Kære venner

Her kommer lidt mere info om årsmødet i Alternativet Skanderborg.

Vi mødes d. 24. januar på Mølleskolen i Ry, Skanderborgvej 50.
For de som kan og har lyst, indbyder lokalforeningen til fælles aftensmad kl. 17.30.

Kl. 18.30 gives ordet til vores forperson Jørn Simonsen og vores nyvalgte byrådsmedlem Mira Issa Bloch.
Det er en god mulighed for at hilse på dit byrådsmedlem og komme med dine input til hende.

Vi er så heldige, at Alternativets politiske ordfører i Folketinget
Carolina Magdalene Maier besøger os denne aften. Hun har ordet kl. 19.

Kl. 19.30 begynder selve årsmødet.
Du er velkommen til først at møde op på dette tidspunkt, hvis det passer bedst ind i din dag.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referanter
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vi håber at se mange af jer til en aften der kickstarter Alternativets arbejde i byrådet.

Fremover får vi brug for al den støtte, vi kan få fra jer medlemmer.
Så mød op og tag del i arbejdet for en bæredygtig politik - også i
Skanderborg.

Mange hilsner fra bestyrelsen: Jørn, Karen, Poul, Mira, Jesper og Hanne.