Dagsorden til årsmøde på mandag den 13 marts

Vi starter kl. 17:00 - eller så tæt på som muligt med

Affodring - Der er indkøbt både linsesalat til dem der vil det og svinekæber til dem der kan lide det. Jeg er noget usikker på hvor mange vi bliver, men jeg har lavet til 16 af hver mulighed - Og så tager jeg resten med hjem! Storkredsen giver inkl. drikkevarer.

Christina fortæller om nyt fra Kristiansborg/Alternativet

Årsmøde
Dagsordenen er:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referenter
Bestyrelsens beretning for storkredsen ved Torben Nicolaisen
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved Edvard Korsbæk
Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum,
Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
Behandling af forslag fra medlemmerne - vi har modtaget fra Olav Bach:
“Hans og jeg arbejder lidt med konferencen om rent drikkevand, som var oppe at vende ved Nytårskuren. Vi vil gerne diskutere med årsmødet”
Valg til bestyrelsen - Torben, Edvard, Ida, Gunhild, Kim og Gurli modtager genvalg
Valg af revisor – Pernille og Karin G tager ikke mod genvalg
Eventuelt

Oplæg til debat om jernbaner ved Ole Dupont Kofoed -De ting, jeg vil berøre er:
station i Erritsø (Snoghøj), baneforbindelse til Billund, Vejlefjordbro og togbetjening i det østjyske bybånd, genåbning af baner i Sydjylland.
Ole har fået bevilget 15 minutter!

Opstillingsmøde til EU parlamentet.
Vi har modtaget opstillingsgrundlag fra Carsten Sohl, Mikael Hertig og Nilas Bay-Foged.
Mikael Hertigs opstillingsgrundlag er vedhæftet.
Hver kandidat for tre minutter til at forsvare sit oplæg, derefter er der mulighed for spørgsmål vedrørende kandidaturet, og der bliver afholdt skriftlig afstemning.

Og vi slutter af med Kaffe og Kage lover Gunhild - Nu er der også gået lang tid siden affodringen!

Vi ses!

f/Storkredsbestyrelsen
Edvard Korsbæk

AlternativetEUOpstilling mikael Herting.pdf (220.7 KB)