Dagsorden til årsmøde i Alternativet Skanderborg

Kære medlemmer af Alternativet i Skanderborgkredsen

Som nævnt i tidligere mail afholder vi årsmøde d. 3/2-20 Kl 18-21 i Medborgerhuset, Vestergade 14A, 8660 Skanderborg. Der er parkeringsmulighed ved huset.

Vi starter med at spise sammen, lokalforeningen byder på et simpelt måltid vegetarisk mad. Af hensyn til madlavning beder vi dig melde dig til på mail hanne@damkjaer.net senest lørdag d. 1/2.
I forbindelse med spisning fortæller byrådsmedlem Mira Issa Bloch lidt om sit arbejde i det seneste år.

Her er dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for Alternativet Skanderborg

  4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

  5. Valg af kandidater til kommunalvalg 2021

  • Følgende har meldt deres kandidatur: Mira Issa Bloch, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Hanne S. Damkjær
  1. Valg til bestyrelsen
  • Følgende stiller op: Karen Rasmussen, Marianne Ammitzbøll, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Søren Frandsen, Hanne Stender damkjær
  1. Valg af revisor (er)

  2. Eventuelt

Skulle du være interesseret i at opstille som kandidat til byrådsvalget eller blive valgt til bestyrelsen, er du velkommen til at melde dette ud på mødet.

Vi glæder os til at se dig. Mange hilsner fra bestyrelsen.