Dagsorden til årsmøde i Alternativet Kolding 2020.02.20

Dagsorden til ordinært årsmøde i Alternativet Kolding

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00-
Loftet på Godset i Kolding, Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding

Bemærk tillige invitationen til årsmødeforplejning fra kl. 18.00-19.00 nederst.

Efter årsmødet vil vi drøfte vores deltagelse i Kommunalvalg 2021, KV21

Årsmødedagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kris Thomsen, som plejer at lede vores årsmøder

2. Valg af stemmetællere og referent

Bestyrelsen foreslår Anne Mette Overgaard Henriksen som referent.

3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen

Beretningen fremlægges på årsmødet

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskab fremlægges på årsmødet. Se regnskabet her: Regnskab 2019 - Google Drive

5. Behandling af forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag

6. Valg af forperson

Bjarne Aasø, der er fungerende forperson – har indsendt sit kandaditur:

7. Valg til bestyrelsen
Bjarne Aasø genopstiller

Vibeke Kristensen genopstiller

Thomas Christiansen genopstiller
Kim Aagaard Holm opstiller

Se de fire indkomne opstillingsgrundlag, som suppleres på årsmødet, her:

https://drive.google.com/open?id=1FWBjhDvzwdiyLODMzrKXv0Nl47qbfFxt

8. Valg af revisor(er)
Bestyrelsen foreslår genvalg af John F. Thomsen

9. Eventuelt

· Tænk gerne over emner, du kunne tænke dig at drøfte under eventuelt.

Find diverse årsmøde-dokumenter her – mappen opdateres løbende indtil og efter årsmødet, herunder med årsmødereferat:
https://drive.google.com/open?id=1j1haf1IhEcFedGAYd-Kk-0bRA736VN1h

Efter årsmødet vil vi drøfte vores deltagelse i Kommunalvalg 2021, KV21, samt nyde hinanden selskab og den resterende forplening…

Før årsmødet vil det med tilmelding være muligt for kostprisen at deltage i fællesspisning fra kl. 18.00-19.00.
Se invitationen her: https://drive.google.com/open?id=1bqSv2YDdJeWWPDOuLSugK9RDq5frYFJu

Hvis du har spørgsmål, så vær velkommen til at kontakte bestyrelsen via e-brev: kolding@alternativet.dk eller her: AlleOs // Alternativet

Kærlig hilsen, din lokalbestyrelse i Alternativet Kolding
Stine, Vibeke, Bjarne & Thomas