Dagsorden til årsmøde i Alternativet Aarhus

Kære Alternativist

Hermed dagsordenen til årsmødet på lørdag. Det forholder sig således at den er udsendt tre dage for sent i forhold til, den i vedtægterne fastsatte deadline. Bestyrelsen indstiller at vi afvikler mødet alligevel. Hvis nogen har indsigelser imod dette kan de henvende sig til Thor Clasen Jonasen på thor.jonasen@alternativet.dk eller 31661221

 • 1 Velkomst
 • 2 Valg af dirigent
 • 3 Formalia:
  • Valg af referent
  • Valg af stemmetællere
  • Konstatering af mødets lovlighed
 • 4 Præsentation af den nye struktur
 • 5 Beretninger
  • Formandens
  • Politisk beretning
  • Valgkampsberetning
  Pause
 • 6 Regnskab
 • 7 Budget, herunder vedtagelse af bagatelgrænse
 • 8 Politisk debat: Hvad tænker vi for det næste år med det politiske?
 • 9a Opgavefordeling
 • 9b Konstituering af grupper/Pause
 • 9c Tillidsafstemning
 • 10 Valg af kritiske revisorer
 • 11 Evt.
 • 12 Fest og farvel til lokalerne

Husk også meget gerne at tilmelde dig årsmødet på billetto: Årsmøde i Alternativet Århus | Billetter | Aarhus | Forretning & Professionel | Billetto — Denmark

Grønne hilsner,
Bestyrelsen