Dagsorden til åbent Bestyrelsesmøde i Alternativet Samsø den 3. januar

Kære Medlem af Alternativet Samsø

Vi håber, at du har haft en dejlig jul med en passende mængde hyggeligt samvær med familie og venner - og tid til afslapning og refleksion.
Som du måske har læst i vores sidste nyhedsbrev, besluttede vi på det sidste bestyrelsesmøde, at vores bestyrelsesmøder fremover skal være åbne for medlemmer og alle, der er interesserede i Alternativet på Samsø.
Du inviteres derfor til det første bestyrelsesmøde i 2017. Det 10. ende bestyrelsesmøde i rækken!

Tid: Tirsdag, den 3. januar 2017 kl. 16.15 – 18.30

Sted: Det åbne Cafeområde i Samsøhallen – mellem Biblioteket, Sambiosen, Hallen og Fitnesscentret.

Hermed følger dagsorden til bestyrelsesmødet. Den kræver dog en lille introduktion: Som et forsøg afholder vi nemlig vores bestyrelsesmøder efter en skabelon, der hedder ”Mødehuset” – udviklet af Ditte Graa Wulff. Denne model er god til at sætte rammerne og målet for vores møder og de enkelte punkter. Formålet med Mødehuset er at gøre alle deltagere i stand til at tale om den samme ting - på samme måde. Husets fire rum repræsenterer de fire typer af snakke, som vi oftest har brug for på vores interne møder: Information, refleksion, idéudvikling og planlægning. I Køkkenet får vi opdateringer og informationer, i Stuen er der tid til refleksioner og perspektivering, i Legerummet udvikles ideer og i Arbejdsværelset planlægger vi aktiviteter og projekter. Læs evt. mere på http://moedehuset.dk


Her kommer så dagsordenen:

Bestyrelsesmøde nr. 10 i Alternativet Samsø
Den 3.1.2017 kl. 16.15 – 18.30

Dagsorden:
Indledning - fokusering

 1. Valg af referent
  
 2. Godkendelse af forrige referat og evt. opfølgning. Køkkenet.

 3. Hvordan godkendes referaterne fremover? Skal referaterne godkendes på mødet – eller efter et antal dage, hvor det har været udsendt til bestyrelsesmedlemmerne? Køkkenet.

 4. Plastikposefri ø. Dorte Lykke Holm har skrevet et flot oplæg til en handleplan, der skal gøre Samsø plastikposefri. Vi vil gerne gå videre med dette og søger andre, der vil være med. Vi håber at Dorte kan deltage i mødet. Du kan få oplægget tilsendt, hvis du sender os en email til samsoe@alternativet.dk Stuen.

 5. Regler for orlov fremover. Vi mangler klare retningslinjer, når bestyrelsesmedlemmer ønsker orlov. Skal man søge orlov? – og hvor længe kan vi bevilge orlov? Arbejdsværelset

 6. Involvering af frivillige. Dette er et fast punkt på vores dagsorden. Nye, gode ideer? Arbejdsværelset.

 7. Hvem vil påtage sig at være den nye hjemmesideadministrator? Alternativet får ganske snart en ny hjemmeside. Her får alle lokalforeninger deres egen side, så vi søger en hjemmesideadministrator til vores side. Køkkenet.

 8. Status vedr. KV 17 (Kommunalvalget i 2017). Indkaldelse til Aspirantmøde i det nye år. Køkkenet.

 9. Planlægning at årets møder. Køkkenet.

 10. Orientering ved alle – stort og småt. Køkkenet.

 11. Punkter til næste nyhedsbrev. Stuen.

 12. Evt. Køkkenet.

 13. Evaluering af dagens møde. Stuen.

Huskepunkter fra tidligere møder:

 • Ref. Møde nr. 8: Kort om facilitatoruddannelsen: Vi så nogle af plancherne, og der bliver tilsendt flere, som vi får.

 • Ref. Møde nr. 8: Fælles møde med DN og Økologisk Samsø? (Marianne) Alle synes, det er en god ide. Drøftelse: Men der kunne så også være andre relevante. Hvem andre kunne også komme på tale fx ud fra de tre bundlinjer. Tages op på et tidspunkt, hvor vi har tid til at tænke os om.


Referatet fra sidste møde er endnu ikke godkendt, så det sendes ikke ud nu. Fremover er det meningen, at referaterne også skal være tilgængelige for alle – når de er godkendt.

Vi håber, at din nysgerrighed er blevet vakt, og at du vil deltage i mødet, hvis du har mulighed for det!
Og så ønsker vi dig et rigtig godt og indholdsrigt nyt år!

Mange hilsner, Bestyrelsen i Alternativet Samsø

1 Like