Dagsorden Storkreds Nordsjælland d 17.04.23

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland d. 17.04.23 kl 17 – 19 på Byskolen i Hillerød.

 1. Praktisk afprøvning af logning på Dialog.

 2. Forretningsorden.

 3. Budget 2023.

 4. Forslag til Landsmøde om justering af satsen for udbetaling af medlemsmidler til storkredsene.

 5. Nye medlemmer.

 6. Sammenlægning af lokalforeninger/ kontakt til kommuner uden lokalforening.

 7. Nyt fra HB, Faggrupper og interessegrupper samt Dialogrådet.

 8. Årshjul.

 • Hvilke politiske medlemsmøder i Kredsen/ lokalt?
 • Politiske Tænketanke? Tænketank april og maj.
  1. maj, skal vi sikre markering af modstand mod flere motorveje med videre? (landsdækkende Jyder mod motorveje(?))
 • 5.juni. Skal vi holde en demokratiets dag? Hvordan? Udvalg? En demokratitaler?
 1. Nyt fra lokalforeninger.

 2. EP-valg.

 3. Næste bestyrelsesmøde mandag d 15.05.23 kl 17 – 19.

 4. Hvordan har mødet været i dag?

 5. Kalenderen

April:

24/4 kl. 20-21: Check-in-møde

25/4 kl. 19-20.15: ÅndSpiration - om arbejdslivet

(Vælg selv dato i storkredsen): Formøde til Politisk Tænkeboks/ evt. lokalt medlemsmøde

27/4 kl. 19-20.30: Politisk tænkeboks

Maj:

11/5 - 13/5: Naturmødet (Hjørring

15/5: Bestyrelsesmøde Storkredsen

13/5 Landsdækkende demonstrationer mod flere offentlige anlægsopgaver så som motorveje.

20/5 - 21/5: Landsmøde

22/5 kl. 20-21: Check-in-møde

?/5: Formøde til Politisk Tænkeboks/ evt. lokalt medlemsmøde

25/5 kl. 19-20.30: Politisk tænkeboks

Juni:

5/6 Demokratiets dag

15/6 - 17/6: Folkemødet (Bornholm)

26/6 kl. 20-21: Check-in-møde

?/6: Formøde til Politisk Tænkeboks/ evt. lokalt medlemsmøde

29/6 kl. 19-20.30: Politisk tænkeboks