Dagsorden, opstillingsgrundlag og forslag til årsmøde 30. sept

Kære medlem

Som tidligere indkaldt afholder vi årsmøde

30. september 2018 kl. 14.

Færgevej 13, 5700 Svendborg.

Som afslutning på mødet vil Karl Magnus Bidstrup fortælle om arbejdet i Svendborg Byråd.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent

 3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Forslag om ændring af vedtægter mht valg af forperson. Se note.

 6. Valg af forperson
  Erik Stent Pedersen opstiller. Se note

 7. Valg til bestyrelsen (og suppleanter)
  Johannes Irminger, Frands Frydendal, Jonas Bock Michelsen opstiller. Se note

 8. Valg af revisor(er)
  Frede Guldager opstiller

 9. Eventuelt

Vedr pkt 5.

Motivation:

Bestyrelsen foreslår, at det direkte valg af forperson fremover erstattes af alm. valg og efterfølgende samlet konstituering af bestyrelsen. Det er bestyrelsens vurdering, at ændringen kan lette bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsen kan nemt omkonstituere sig, om nødvendigt. Muligvis lettes også rekrutteringen til bestyrelsen. Som konsekvens vil også §8 – årsmødedagsorden – skulle tilpasses.

Nuværende § 10 Lokalforeningens bestyrelse

Stk. 1 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, deriblandt en forperson, en næstforperson samt en kasserer.

Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet, hvor forpersonen vælges direkte.(slettes)

Stk. 2 Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal tilstræbes alsidighed.

Stk. 3 Efter stemmetal vælges suppleanter i prioriteret rækkefølge.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med kasserer og næstforperson.

Ændringsforslag:

Stk. 1 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, deriblandt en forperson, en næstforperson samt en kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet.

Stk. 2 Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal tilstræbes alsidighed.

Stk. 3 Efter stemmetal vælges suppleanter i prioriteret rækkefølge.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med forperson, kasserer og næstforperson.” (tilføjelse)

Opstillingsgrundlag

Punkt 6 valg af forperson:
Erik Stent Pedersen
Jeg vælger at genopstille som forperson-kandidat, subsidiært bestyrelseskandidat i lokalforeningen med baggrund i det spændende arbejde, der ligger bag os og de gode opgaver, der tegner sig fremover. Det vil være min ambition at fastholde det konstruktive samarbejde, når vi tager fat på de mange nye projekter og ideer, der venter i forbindelse med udvikling af politik, aktivisme og organisation. Jeg er 64 år, musiklærer og bosiddende i Vindeby.

Punkt 7 Valg af bestyrelse

Motivation for kandidatur

Johannes Irminger
Jeg meddeler hermed, at jeg genopstiller til Alternativet Svendborg Lokalforenings bestyrelse.
Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde i lokalforeningen, hvor en stor fælles indsats i efteråret fik sikret Alternativet en plads i kommunalbestyrelsen. Jeg har siddet i bestyrelsen i rollen som kasserer siden sidste årsmøde og har i den sammenhæng haft mulighed for at være med i valgkampen og det øvrige arbejde, hvilket har været rigtigt spændende. Vi har haft et virkeligt godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, og jeg vil gerne kunne bidrage til et tilsvarende godt samarbejde i de kommende måneder, hvor der skal være både folketingsvalg og EP-valg. Her skal vi i Svendborg yde vort og følge op på KV17-succesen, og det vil kunne være spændende og udfordrende at deltage i dette som bestyrelsesmedlem i Alternativet Svendborg.
Om mig selv kan jeg sige, at jeg er uddannet skibsfører og skibsmaskinmester og til dagligt underviser på SIMAC i Svendborg. Jeg er gift og far til 3 børn på 0, 6 og 10 år.

Jonas Bock Michelsen,
Mit navn er Jonas Bock Michelsen, jeg er 32 år, gift og har to døtre på 4 og 1. Jeg er uddannet cand.mag. i dansk og musik og arbejder for det meste med PR og kommunikation i kulturlivet. Jeg vil gerne stille mig og mine talenter til rådighed for det gode arbejde Alternativet gør i Svendborg.

Frands Frydendal
Jeg stiller op til at fortsætte i bestyrelsen for Alternativet i Svendborg. Min hovedinteresse er at udvikle selve organisationen, så vi får et godt samarbejde. En vigtig del af dette arbejde er at analysere de erfaringer vi gør om dårligt samarbejde og bygge vores organisation, så f.eks. konflikter bliver sjældnere, og de der stadig opstår, bliver løst konstruktivt. Jeg vil gerne bidrage til, at Alternativet Svendborg også formidler bedre samarbejde i Svendborg Kommune.