Dagsorden og opstillingsgrundlag til første opstillingsmøde, KV25

Kære Ålle medlemmer i Aarhus,

Vi i Bestyrelsen i Alternativet Aarhus har den store fornøjelse at invitere alle medlemmer og andre interesserede til vores første opstillingsmøde til KV25.

I bestyrelsen er vi af den overbevisning, at vi snarest skal i gang med valgkampagnen for KV25. Vi skal gennem læserbreve, gadeaktiviteter, happenings m.m. kontinuerligt være aktive og synlige i den politiske debat i Aarhus. Det er derfor en udsøgt fornøjelse at kunne fremsende dagsorden og opstillingsgrundlag til opstillingsmødet lørdag den 25. november kl. 14.00-15.00 i Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 med efterfølgende hygge.

Naturligvis har mødet en formel karakter: Vi skal vælge kandidat/kandidater, men mødet vil også give mulighed for at møde hinanden og kandidat-aspiranten/erne.

Program for vores opstillingsmøde lørdag d. 25. november 2023 fra kl. 14.00 – 15.00. Efterfølgende mulighed for hyggeligt samvær.

Dagsorden:
 1. Velkomst v/Bestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bjørns Olsen stiller op som kandidat.
 6. Præsentation af kandidat
 7. Spørgsmål til kandidat
 8. Valgperiode 24 måneder
 9. Valghandling
 10. Valg resultat
 11. Afslutning og afrunding - derefter mulighed for hyggeligt samvær.

Tid: lørdag den 25. november kl. 14:00-15.00
Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.
Hvem: Alle er velkomne, medlemmer af Alternativet Aarhus (der har været medlem i min. 14. dage) har stemmeret

Tilmelding og opstillingsgrundlag: AlleOs // Alternativet

Grønne hilsner
Bestyrelsen Alternativet Aarhus