Dagsorden og opstillingsgrundlag til første opstillingsmøde, KV21

Kære Ålle medlemmer i Aarhus,

Det er mig en daglig glæde at være aktiv i bestyrelsen for Alternativer Aarhus. Jeg møder medlemmer rundt i byen og til elektroniske møder, og oplever hver gang at møder hvor man lytter, og ærligt fremlægger fordele og ulemper, gør mig stærkere. Det er mig derfor en udsøgt fornøjelse at kunne fremsende dagsorden og opstillingsgrundlag til opstillingsmødet mandag den 21. september kl. 19-21.30 i vores lokaler i Jægergaardsgade.

Naturligvis har mødet en formel karakter: vi skal vælge kandidater, men mødet vil også indeholde politisk debat; og mulighed for at møde hinanden og kandidat-aspiranterne.

Program for vores opstillingsmøde mandag den 21. september kl. 19-21.30

  1. Velkomst v/Bestyrelsen

  2. Valg af dirigent

  3. Valg af referent

  4. Valg af stemmetællere

  5. Præsentation af kandidaterne

  6. Kandidatdebat

  7. Valghandling

  8. Valg resultat

  9. Afslutning og afrunding

Tid: mandag den 21. september kl. 19:00-21.30
Sted: Jægergårdsgade 164A, 1.
Hvem: Alle er velkomne, medlemmer af Alternativet Aarhus (der har været medlem i min. 14. dage) har stemmeret

Tilmelding og opstillingsgrundlag:

Vi vil gerne have tilmelding, så vi kan sikre der er plads nok jvn Corona-reglerne.

VH
Peter Laudrup
Politik ansvarlig, Alternativet Aarhus
+45 2133 4320