Dagsorden og materialer Årsmøde Alternativet Kolding

Kære medlemmer af Alternativet Kolding.

Hermed dagsorden og øvrige materialer jf. vedtægterne.

Dagsorden årsmøde Alternativet Kolding 2019.pdf (817.3 KB)

Link til dagsorden og materialer

Dagsorden til ordinært årsmøde i Alternativet Kolding

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 på Loftet på Godset, Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding

Bemærk tillige invitationen til årsmødeforplejning fra kl. 18.00-19.00 nederst.

Årsmødedagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kris Thomsen, som plejer at lede vores årsmøder

2. Valg af stemmetællere og referent
Bestyrelsen foreslår Anne Mette Overgaard Henriksen som referent.

3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen
Beretningen fremlægges på årsmødet

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskab fremlægges på årsmødet.

5. Behandling af forslag fra medlemmerne
Bestyrelsen har indsendt følgende vedtægtsændringsforlag:
https://drive.google.com/open?id=1fFAvVG3j14qH8IWdowTsumpd8JiLBx2h
Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, er de gældende for punkt 6 og 7 fra
dette årsmøde 2019.

6. Valg af forperson
Bjarne Aasø, der er fungerende forperson – har indsendt sit kandaditur:
https://drive.google.com/open?id=1aYaOI-JgNaplCZSC5nem0fsx7RAoWKHE

7. Valg til bestyrelsen
Stine Hune Klavsen, nuværende kasserer, genopstiller
Bjarne Aasø, nuværende forperson, genopstiller
Vibeke Kristensen opstiller
Thomas Christiansen, nuværende medlemsansvarlig, genopstiller
Se de fire indkomne opstillingsgrundlag, som suppleres på årsmødet, her:
https://drive.google.com/open?id=1aYaOI-JgNaplCZSC5nem0fsx7RAoWKHE

8. Valg af revisor(er)

9. Eventuelt

• Tænk gerne over emner, du kunne tænke dig at drøfte under eventuelt.
• Folketingsvalg 2019
• Organisationsstrukturen - på årsmødet i fjor vedtog vi denne
organisationsstruktur, som måske trænger til en opdatering og i hvert
tilfælde til nyt liv:
https://drive.google.com/open?id=1bqAFC6e4dISS7fMP8t3cRjXpyIqox
Uln
• Datoer for medlemsaktiviteter
• Andet

Årsmødeforplejning Alternativet Kolding 2019.pdf (2.3 MB)

Årsmødespisning
Før årsmødet vil det med tilmelding være muligt for kostprisen at deltage i
fællesspisning fra kl. 18.00-19.00.
Se invitationen her:
https://drive.google.com/open?id=1bqSv2YDdJeWWPDOuLSugK9RDq5frYFJu

Hvis du har spørgsmål, så vær velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail
kolding@alternativet.dk eller her: AlleOs // Alternativet

Kærlig hilsen, bestyrelsen i Alternativet Kolding