Dagsorden og forslag til årsmødet 15. marts

Dagsordener for årsmøder 15.03.2020 i kommuneforeningerne Alternativet Lolland og Alternativet Guldborgsund

Møderne bliver afholdt på adressen Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Lolland kl. 13:00-14:00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne*
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Guldborgsund kl. 14:00-15:00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne*
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Lolland-Falster kl. 15:15-17:00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
 • Hvis forslaget om sammenlægning af Alternativet Lolland og Guldborgsund til kommuneforeningen Alternativet Lolland-Falster vedtages, så gennemføres dagsordenens punkt 6-8 ikke, men udskydes til årsmødet for Alternativet Lolland-Falster kl. 15:15-17:00

Forslag til Årsmødet i Alternativet Lolland 15. marts 2020
Kommuneforeningen Alternativet Lolland opløses på årsmødet.
Foreningens midler overføres til den nyorganiserede forening Alternativet Lolland-Falster.
Foreningens aktive opfordres til at fortsætte aktivismen i den nyorganiserede forening Alternativet Lolland-Falster.
Med venlig hilsen
Niels Ulrik Vangsgaard
Ulla Munksgaard

Vedlagt forslag til vedtægter for Alternativet Lolland-Falster.
Vedtægtsforslag Lolland-Falster 15.03.2020.pdf (224.8 KB)

Kære Ulla,
På vegne af Hovedbestyrelsen kan jeg bekræfte at det fremsendte vedtægtsforslag kan godkendes, idet det ikke strider mod Landsvedtægterne.
Bedste hilsener
Poul Brandrup Mads Damgaard Mortensen
Alternativets Hovedbestyrelse

:green_heart: Ulla