Dagsorden og bilag til årsmøde 21/3 2018 i Gribskov Lokalforening

Årsmøde i Alternativet i Gribskov
21. marts kl. 19:00-21:30 i møderum 1, Helsinge Kulturhus (samme indgang som biblioteket)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens-Christian Bay Rasmussen.
 2. Valg af stemmetællere og referent(er). Bestyrelsen foreslår Christian Stoltze-Laursen.
 3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen v/formand Thorbjørn Lau Christensen.
  Den skriftlige beretning er vedlagt.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Christian Stoltze-Laursen.
  Regnskab og budget er vedlagt.
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  1. Forslag om at have byrådskandidater løbende. Forslag vedlagt.
  2. Debat om definitionen på politisk arbejde i et parti, der også vil være en bevægelse. Oplæg vedlagt.
 6. Valg af forperson.
  Thorbjørn Lau Christensen stiller op til genvalg.
 7. Valg til bestyrelsen. Mindst 4 og op til 6 i bestyrelsen udover formanden.
  Bjarne Christiansen ønsker ikke genvalg
  Jamina Mokrzyczka ønsker ikke genvalg
  Christian Stoltze-Laursen stiller op til genvalg
 8. Valg af revisor (er)
  Lone Øhrberg er flyttet til Sverige og ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen har sikret sig, at der er mindst 1 kandidat: Jamina.
 9. Eventuelt

Opstilling til valg som formand, bestyrelse og revisor kan ske på mødet. Hvis du vil stille op, men ikke kan deltage i mødet, giver du et skriftligt tilsagn til en, der deltager på mødet.

Regnskab 2017 og budget 2018.pdf (254.3 KB)
Årsmøde 21.3.2018.pdf (392.4 KB)
Forslag fra medlemmerne 2018.pdf (321.6 KB)
Beretning 2018.pdf (334.7 KB)