Dagsorden mm. til Ordinært Årsmøde og KV17 opstillingsmøde

**

Dagsorden Årsmøde Alternativet Kolding

**

Årsmødet afholdes i lokaler på Godset - Jens Holms Vej 5 i kolding
Mandag d. 6/2 kl. 19 - 21

Umiddelbart efter årsmødet vil der blive holdt opstillingsmøde til kommunalvalget 2017
Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmer.

 6. Valg af forperson

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Valg af revisor (er)

 9. Eventuelt

Dagsorden Opstillingsmøde

 1. Præsentation af valgprocedure
 2. Præsentation af kandidater:
 •   Jørn Bjorholm
  
 •   Morten Christensen
  
 •   Bjarne Aasø
  

-opstillingsgrundlag for de tre kandidater er vedhæftet som bilag.
3. Valg
4. Eventuelt

Ta meget gerne “Din kaffekurv med”

Vi har denne aften ikke mulighed for adgang til service, kaffe mm. så det skal vi selv medbringe. Vi vil derfor opfordre alle til at tage med til fælles kaffe/the bord

Vel mødt.
Mvh. bestyrelsen

Bilag

Dagsorden Årsmøde Alternativet kolding.pdf (34.8 KB)
Budget_2016.pdf (48.3 KB)
Vedtægter Alternativet Kolding pr. 19092016 .pdf (155.8 KB)
Referatafeks.generalforsamling190916.pdf (17.0 KB)

Opstillings grundlag
Jørn Bjorholm Opstillingsgrundlag til kommunalvalg og regionalvalg 2017.pdf (112.5 KB)
opstilling Bjarne KV17.pdf (20.7 KB)
Morten Norlyk Christensen. Kandidat- Opstillingsgrundlag Alternativet Kolding. Morten Christensen KV17.pdf (51.9 KB)