Dagsorden for ordinært årsmøde i Alternativet Midt- og Vestjyllands Storkreds - udsendt 20190224

Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds.

Vi holder ordinært årsmøde i Storkredsen

Mandag den 11. marts 2019 i Borgerhuset Stationen, Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg

Program:

Mellem kl. 18.00 og 19.30 er der mulighed for at tale med vores folketingskandidater og få lidt at spise og drikke. Ved ønske om deltagelse i spisning bedes sendt tilkendegivelse til Jens Boll på mail: familien.boll@gmail.com senest torsdag d. 7. marts. Det er ikke tilladt at medbringe mad udefra. Der vil i løbet af årsmødet være kaffe, the og vand.
Mellem ca. kl. 19.30 – 21.00 Årsmøde

Dagorden ordinært årsmøde

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for storkredsen

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:

  Kort orientering fra Politisk Forum
  Folketingskandidatgruppen

 5. Behandling af forslag fra medlemmer: Ingen indkomne forslag

 6. Valg af afstemningsmetode, stemmetællere og referenter

 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter + Hovedbestyrelsesrepræsentant

  Bestyrelsesmedlemmer

 • Jesper Schrøder udtræder

 • Jens Boll genopstiller

 • Povl Eskild Petersen udtræder

 • Lars Graubæk genopstiller

 • Børge Sommer genopstiller

  Suppleanter

  Hovedbestyrelsesrepræsentant
  Som noget nyt skal der vælges én repræsentant fra hver storkredsbestyrelse til også at være repræsenteret i hovedbestyrelsen. Dette blev vedtaget på sidste års landsmøde.

  Der er ikke nogen indkomne kandidat tilkendegivelser, hvorfor bestyrelsen opfordrer til at man melder sig på mødet.

 1. Valg af 2 medlemmer til Politisk Forum (POFO).

  Nuværende medlemmer: Stine Isaksen og Børge Sommer

 2. Valg af 2 revisorer

  Nuværende: John Søndergaard og Dorthe Fløjgaard

 3. Eventuelt

  Alle er velkommen til årsmøde, men det er naturligvis kun medlemmer af Alternativet, der har stemmeret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds