Dagsorden for opstillingsmøde 2023 samt ekstraordinært årsmøde for Storkreds Østjylland

Den 16.3.2023 kl. (19*) 20 - 22

Mødelink: Launch Meeting - Zoom

Adresse: Carl Blochs Gade 28, 8000 Arhus C.

Kære Å’er.

Kandidatudvalg

I Alternativet er det os magtpåliggende at have et meget bredt kandidatfelt til politiske poster, og vi skal have etableret et kandidatudvalg til at sikre diversiteten. Ifølge vedtægterne skal dette kandidatudvalg bestå af medlemmer fra storkredsbestyrelsen og en repræsentant fra hver kommuneforening. Derfor må I meget gerne melde tilbage til storkreds.oestjylland@alternativet.dk , hvis jeres kommuneforening har en repræsentant til udvalget. Se mere i Bilag 1 om kandidatudvalgets opgaver.

Ekstraordinært årsmøde

Som nogle af jer nok ved, har der været en del uregelmæssigheder særligt i regnskabet for 2021 og et stykke ind i 2022. Ved storkredsens tidligere kasserers alt for tidlige bortgang i oktober 2022 blev dette åbenbaret. Vores nye kasserer har fået udredt trådene, og vi er nu klar med regnskaber, vi føler er klar til godkendelse.

DAGSORDEN

Opstillingsmøde

Ekstraordinært årsmøde

Da vi ikke har modtaget nogen opstillingsgrundlag til EP kandidatur, og kun 1 opstillingsgrundlag til HB (så vi mangler en suppleant). Kommer der et ekstraordinært opstillingsmøde onsdag d. 3/5-23 dagsorden og detaljer følger i et senere nyhedsbrev.

Grønne hilsner
Storkreds Østjylland