Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Alternativet Sydsjælland

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Alternativet Sydsjælland

Kære medlemmer i Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns

Hermed fremsendes endelig dagsorden for det ekstraordinære årsmøde.

Årsmødet afholdes d. 22/11 2020 kl. 14.00 som et Zoom møde, link udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valgt af referent og stemmetæller(e)
  3. Vedtagelse af Vedtægter for Alternativet Sydsjælland
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Eventuelt

ad 3) Vedtægter er vedhæftet
ad 4) Jan A. Andersen, Mettemarrie Wraa og Carsten E. Andersen (alle fra Næstved) har indvilliget i at stille op til bestyrelsen, Jakob Jespersen (Næstved) har indvilliget i at stille op som suppleant.
Men der er plads til flere, både i bestyrelsen og som suppleanter, så hold jer endeligt ikke tilbage :grin:

Håber I har lyst til og mulighed for at deltage.

Vh. Jan

Alternativet Sydsjælland Vedtægter.pdf (87.9 KB)