Dagsorden for bestyrelsesmøde 30. april 2019 kl. 19.00 - 21.30 i Alternativet Rudersdal

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 30. april 2019

Mødes afholdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.
Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra bestyrelsesmødet 10. april. Referatet blev 14. april udsendt til deltagerne i mødet.
  Christa har i en mail af 15. april til medlemmerne af Alternativet Rudersdals bestyrelse m.fl. fremsendt forskellige kommentarer til referatet.
  Som derefter er blevet redigeret på baggrund heraf. Vedlægges.
 5. Dialogmøde mellem Storkredsen og Alternativet Rudersdal.
  Storkredsen har foreslået mødet afholdt 25. april. Henrik har hertil svaret: ”Desværre er flere af vores bestyrelsesmedlemmer forhindret den aften. Vi har bestyrelsesmøde den 30. april og vil drøfte hvordan og hvornår vores dialog med jer bedst foregår. Jeg vender derfor tilbage til dig den 1. maj.”
 6. Valgkampen og valgmøder. Planlægning af plakatophængning v. Søren. Polls kampagne v. Susie. Fordeling af rundringningsopgaven til medlemmer mhp. rekruttering til opsætning af plakater og til andre aktiviteter fx 18. maj i Birkerød og Nærum samt Storkredsens ønskede ændring af passive medlemmers status som frivillige og gerne vice versa.
 7. Drøftelse af Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august. Ejvind Deltager i Folkemødets bestyrelsesmøde 25. april.
 8. Invitation til Alternativet Rudersdals årsmøde 12. juni. Skal udsendes senest 14. maj.
 9. Tilrettelæggelse af dagsorden for årsmødet 12. juni 2019.
 10. Tilrettelæggelse af dagsorden for, og fordeling af opgaver ved det konstituerende bestyrelsesmøde 18. juni 2019.
 11. Beslutninger, herunder om vedtægterne, og stemninger på landsmødet.
 12. ÅRSHJUL maj 2019. Vedlægges.

Referat best-møde 10042019.docx (27.3 KB)
ÅRSHJUL FOR ALT RUDE maj 2019.docx (18.9 KB)