Dagsorden + dokumenter til lokalt årsmøde 2021

Kære medlem af Alternativet Holbæk

Bestyrelsen har indkaldt til vores lokale årsmøde onsdag den 14. april klokken 20:00.

Grundet COVID-19 bliver det ligesom ved sidste lokale årsmøde et digitalt årsmøde. Deltag her: meet.google.com/ece-jxtf-cud

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen (fremsendes inden 2 uger før årsmøde)Årsberetning_april_2021.pdf (62.0 KB)
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (fremsendes inden 2 uger før årsmøde) Regnskab 2020 og budget 2021.pdf (34.8 KB)
 5. Har Alternativet Holbæk kandidataspiranter til KV/RV21? Medlemmer med kandidatovervejelser skal melde sig på dagen eller give bestyrelsen besked inden.
 6. Vejledende diskussion om sammenlægning af lokalforeninger
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne (Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.) - Der er ingen forslag per 31/3.
 8. Valg til bestyrelsen (Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet
  evt. ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.) - Ingen har meldt deres kandidatur per 31/3
 9. Valg af revisorer - Ingen har meldt deres kandidatur per 31/3
 10. Eventuelt

Vh Phillip Tømmerholt