Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2017

  1. Tjek ind – hvem er her og hvordan har vi det
  2. Gennemgang af sidste referat
  3. Nyt fra udvalg
  4. Opsamling på afholdte møder og pola-respons til Mette
  5. Planlægning af første møde i valgkampsudvalget
  6. Værtskab for udenlandske alternativister
  7. Organisering af filer
  8. Eventuelt