Dagsorden, Årsmøde i Midt- og Vestjyllands storkreds

Dagsorden for ordinært Årsmøde i Alternativet Midt- og Vestjyllands Storkreds

Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds.

Vi holder ordinært årsmøde i Storkredsen

Mandag den 11. marts 2019 i Borgerhuset Stationen, Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg

Program:

Mellem kl. 18.00 og 19.30 er der mulighed for at tale med vores folketingskandidater og få lidt at spise og drikke. Ved ønske om deltagelse i spisning bedes sendt tilkendegivelse til Jens Boll på mail: familien.boll@gmail.com senest torsdag d. 7. marts. Det er ikke tilladt at medbringe mad udefra. Der vil i løbet af årsmødet være kaffe, the og vand.
Mellem ca. kl. 19.30 – 21.00 Årsmøde

Dagorden ordinært årsmøde

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:

Kort orientering fra Politisk Forum
Folketingskandidatgruppen

 1. Behandling af forslag fra medlemmer: Ingen indkomne forslag
 2. Valg af afstemningsmetode, stemmetællere og referenter
 3. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter + Hovedbestyrelsesrepræsentant

Bestyrelsesmedlemmer

 • Jesper Schrøder udtræder
 • Jens Boll genopstiller
 • Povl Eskild Petersen udtræder
 • Lars Graubæk genopstiller
 • Børge Sommer genopstiller

Suppleanter

Hovedbestyrelsesrepræsentant
Som noget nyt skal der vælges én repræsentant fra hver storkredsbestyrelse til også at være repræsenteret i hovedbestyrelsen. Dette blev vedtaget på sidste års landsmøde.

Der er ikke nogen indkomne kandidat tilkendegivelser, hvorfor bestyrelsen opfordrer til at man melder sig på mødet.

 1. Valg af 2 medlemmer til Politisk Forum (POFO).

Nuværende medlemmer: Stine Isaksen og Børge Sommer

 1. Valg af 2 revisorer

Nuværende: John Søndergaard og Dorthe Fløjgaard

 1. Eventuelt

Alle er velkommen til årsmøde, men det er naturligvis kun medlemmer af Alternativet, der har stemmeret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds