Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde torsdag d.2/4 2020 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 2. april 2020

Mødes afholdes torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00 – 21.00 online.

Lukket bestyrelsesmøde.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se udsendte efter sidste bestyrelsesmøde.
5. Fastholdelse af nuværende medlemmer i Å Rudersdal.
6. Folkemødedag i Rudersdal 2020. Deltagelse.
• Hvem kan tage med til de koordinerende møder?
• Hvad kan vi bidrage med?
**7. Indkaldelse til årsmøde i Rudersdal. **
8. KV 2021 v/Christa
• Valgforbund.
• Stillingtagen til spørgsmål fra spørgeskemaet, som Christa sendte ud.
• Hvordan får vi kandidater til KV21?
9. Evaluering på aflysning af arrangementet Gode Penge.
10. Dagsorden til maj og lokation.
11. Meddelelser
12. Eventuelt