Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.8/9 2020 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 8. september 2020.

Mødes afholdes tirsdag d. 8. september 2020 hjemme hos Susie i tidsrummet 19-21.

Spisning for bestyrelsen fra 18-19.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne, dog er tilmelding nødvendig på grund af COVID-19.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra møde d.8/8. Se på dialog.
 5. Nyt fra sommergruppemøde/Christian.
 6. HB. Situationen med forperson.
 7. Møder og Kommende møder i Kredsen, Ved Michael.
 8. Landsmøde i Odense d.26+27 september 2020.
 9. Vigtige datoer.
 10. Nyhedsbrev, FB og hjemmeside.
 11. KV21/mærkesager og kandidater.
 12. Meddelelser
 13. Eventuelt