Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.7/1 2020 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 7. januar 2020

Mødes afholdes tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00 – 21.00 hjemme hos Christa If Jensen, Søndre Paradisvej 15, 2840 Holte.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se udsendte efter sidste bestyrelsesmøde.

 5. Valg af ny politisk leder i Alternativet.

  1. januar og 1. februar. Kørsel og afstemning.
 • Diskussion omkring aspiranter/kandidater på dialog og d. 29. januar. Spørgsmål der kan stilles og hvordan vi ønsker deltagelse.
 • De fem kandidater indtil videre. Hvordan forholder vi os til dem?
 1. Fremtidige arrangementer. Besøg på Christiansborg og Gode Penge.

 2. Lokalt i Rudersdal. Hvilke emner optager os netop nu?

 3. Dagsorden til februar.

 4. Meddelelser

 5. Eventuelt