Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.6/2 2020 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 6. februar 2020

Mødes afholdes tirsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00 hjemme hos Michael, Landsebakken 2, 2840 Holte.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se udsendte efter sidste bestyrelsesmøde.
 5. Valg af ny politisk leder i Alternativet.
  a. Hvordan syntes vi at valget gik?
  b. Invitation til ny PL til bestyrelsesmøde.
 6. Godkendelse af regnskab v/Jørgen.
 7. KV 2021. Indledende øvelser v/Christa.
 8. Fællesspisning med de andre partiers bestyrelser i kommunen v/Susie.
 9. Valg af dato til årsmøde i juni. Efter ønske fra Jørgen.
 10. Fremtidige arrangementer. Besøg på Christiansborg og Gode Penge.
 11. Lokalt i Rudersdal. Hvilke emner optager os netop nu?
 12. Dagsorden til marts og lokation.
 13. Meddelelser
 14. Eventuelt