Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.6/10 2020 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 6. oktober 2020.

Mødes afholdes tirsdag d. 6. oktober 2020 hjemme hos Christa i tidsrummet 19-21.
Hvis man gerne vil med til mødet, skal man skrive til Susie på susie_aka_sunny@hotmail.com og melde sig til. Dette er på grund af COVID-19 og antal personer/plads.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendelse af referat fra møde d.8/9. Se på dialog .
 • Landsmøde i Odense d.26+27 september 2020. Evaluering .
 • Fremtidige arrangementer.
 • Lokale emner. Hvad rører der sig i Rudersdal lige nu?/Susie
 • KV21
 • Aspiranter
 • Materialer. Hvad har vi af ting liggende rundt omkring?
 • Mærkesager
 • Hjemmesiden.
 • Alex som admin
 • Noget om indhold.
 • Meddelelser/storkreds/POFO/HB
 • Eventuelt