Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.5/5 2020 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 5. maj 2020

Mødes afholdes tirsdag den 5. maj 2020 kl. 19.00 – 21.00 online.

Åbent bestyrelsesmøde.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se bilag til denne dagsorden.
 5. Folkemødedag i Rudersdal 2020. Deltagelse. Gode penge? Efter vores møde sidst, skrev Christa ud til os andre med lidt ideer. Hvad tænker vi?
 6. Samarbejde med andre partier v/Christa
 7. KV21. Hvor står vi med hensyn til kandidater siden sidst?
 8. Økonomi. Hvad har vi i kassen? Og hvad skal vi bruge vores penge til?
 9. Årsmøde. Opfølgning på om det kan lade sig gøre online. Gerne i slutningen af juni eller i august, da vi ikke længere kan nå at indkalde til starten af juni.
 10. Hvad sker der i Alternativet? Hvad har du beskæftiget dig med siden sidst?
 11. Dagsorden til juni og lokation.
 12. Meddelelser
 13. Eventuelt