Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.27/4 2021 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 27. april 2021.

Mødes afholdes tirsdag d. 27. april 2021 på zoom i tidsrummet 19-21.
Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Godkendelse af referat fra møde d.9/3. Se på dialog.
  5. Sammenlægning af lokalforeninger? Vi taler videre om emnet.
  6. Henvendelse fra DF i Rudersdal.
  7. Indkaldelse til årsmøde i foreningen. Juni måned.
  8. Opdateringer fra storkreds og projekter (familienetværk, borgerløn osv.)
  9. Materialer. Er det snart tid til at male en stige?
  10. Eventuelt.