Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.26/11 2019 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 26. november 2019

Mødes afholdes tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1.
 5. Konstituering af ny bestyrelse.
  Valg af:
  a. Forperson:
  b. Næstforperson:
  c. Kasserer:
  d. Sekretær:
  e. Udpegning af medlem af Storkredsbestyrelsen
  f. Udpegning af medlem af Storkredsens kandidatudvalg
  g. Udpegning af kontaktperson til kommunen mht. udpegning af valgforordnede
  h. Udpegning af repræsentant i Rudersdal Folkemødes bestyrelse.
 6. Overlevering. Når der er konstituering af en ny bestyrelse, skal der finde en overlevering sted. Vi følger proceduren, som Å har lavet. V/Susie
 7. Hvordan bliver vi mindre sårbare som bestyrelse? Under dette punkt skal vi bl.a. vende:
  a. Daglig drift i bestyrelsesarbejdet. Bilag 2
  b. Hvem der har brugernavne og kodeord til e-mail
  c. Håndtering af FB og IG. Susie medbringer til dette punkt et forslag til procedure. Den deles ud på mødet.
 8. Skal vi bibeholde at afholde vores møder den sidste tirsdag i måneden?
 9. Hvordan skal formatet være på vores møder? Bl.a. hvordan sikrer vi at der bliver diskuteret politik og ikke kun lavet kedeligt bestyrelsesarbejde?
 10. Hvordan kan vi styrke samarbejdet i bestyrelsen?
 11. Lørdag d.30. november. Sammensætning af program. Hvem gør hvad?
  Forslag til dagen indtil videre:
  Hvilke tre områder kan vi arbejde med? v/Susie
  Hvordan kan vi udvikle politikker til brug i lokalpolitik? Kan vi eventuelt låne fra andre?
  Frokost.
 12. Meddelelser
 13. Eventuelt