Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde tirsdag d.10/3 2020 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 10. marts 2020

Mødes afholdes tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 – 21.00 hjemme hos Christian, Sjælsøvej 52, 3460 Birkerød.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se udsendte efter sidste bestyrelsesmøde.
 5. Situationen i Å netop nu efter valget af PL.
 6. KV 2021. Indledende øvelser v/Christa.
 7. Evaluering på aflysning af arrangementet Gode Penge.
 8. Lokalt i Rudersdal. Hvilke emner optager os netop nu?
 9. Dagsorden til april og lokation.
 10. Meddelelser
 11. Eventuelt