Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde onsdag d.24/6 2020 kl.19.00

Dagsorden for konstutuerende bestyrelsesmødet 24. juni 2020.

Mødes afholdes onsdag d. 24. juni 2020 hjemme hos Christian på Sjælsøvej.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra møde d.6/6. Bilag 1.
 5. Konstituering af ny bestyrelse.
  Valg af:
  a. Forperson:
  b. Næstforperson:
  c. Kasserer:
  d. Sekretær:
  e. Udpegning af medlem af Storkredsbestyrelsen
  f. Udpegning af medlem af Storkredsens kandidatudvalg
  g. Udpegning af kontaktperson til kommunen mht. udpegning af valgforordnede
  h. Udpegning af repræsentant i Rudersdal Folkemødes bestyrelse.
 6. Skal vi fortsætte med det nuværende format på vores møder?
 7. Dagsordener og referater på dialog. Skal disse sendes ud til alle medlemmer hver gang?
 8. Folkemødedagen. Vi skal lige have skrevet alt det praktiske ned. Hvem laver hvad og så skal vi lige finde ud af, hvor vi er i vores planlægning.
 9. Den nye rammefortælling. Bilag 2.
 10. Dialogrådet. Hvordan skal denne se ud i fremtiden? Hvordan skal vi løse konflikter i Alternativet?/Christa
 11. Meddelelser
 12. Eventuelt

060620 referat.docx (33.6 KB)

Fri og grøn - en ny frihedsfortælling - endelig (1).docx (21.2 KB)