Dagsorden Alternativet Rudersdals betyrelsesmøde lørdag d.6/6 2020 kl.11.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 6. juni 2020

Mødes afholdes lørdag den 6. juni 2020 kl.11.00-14.00 hjemme hos Susie.

Åbent bestyrelsesmøde.

Hvis man ikke er medlem af bestyrelsen, skal man tilmelde sig hos Susie på 42928759 af hensyn til forsamlingsforbuddet, størrelse af have, antal stole og udlevering af adresse.

Mødet er delt op i to dele.

Kl. 11.00.-12.30

Vi spiller Væredygtighedsspillet og spiser frokost.

Kl.12.30-14.00

Ordinært bestyrelsesmøde:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendelse af referat fra sidste møde.
 • Dialogrådet. Hvordan skal denne se ud i fremtiden? Hvordan skal vi løse konflikter i Alternativet?
 • Hvad sker der i Alternativet? Hvad har du beskæftiget dig med siden sidst?
 • Indstilling af 2019-regnskab til årsmødet.
 • Godkendelse af budget for 2020 til årsmødet.
 • Dagsorden til årsmødet i juni og lokation. Bilag vedhæftet af udkast til dagsorden.
 • Meddelelser/Folkemødedag.
 • Eventuelt