Dagsorden Alternativet Rudersdals bestyrelsesmøde tirsdag d.09/3 2021 kl.19.00

Dagsorden for bestyrelsesmødet 9. marts 2021.

Mødes afholdes tirsdag d. 9. marts 2021 på zoom i tidsrummet 19-21.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Godkendelse af dagsorden.
  • Godkendelse af referat fra møde d.12/1. Se på dialog .
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
  • Det Alternative forsamlingshus. Se FB opslag (270221) fra Bine omkring tiltaget i Odsherred. Opslaget er i Alternativet 2.0 gruppen.
  • Materialer.
  • Eventuelt