Dagorden 23. april 2018 - Skyggeudvalg og bestyrelse

Skyggeudvalgsmøde 18.30 – 19.30 i Plantagehuset, Thisted

Fra kl 19.30: Bestyrelsesmøde samme sted.

Dagsorden bestyrelsesmøde
Tidspunkt: Mandag den 23. april kl. 19.30 – 21.30 ( skyggeudvalgsmøde 18.30 – 19.30)
Åbent for alle interesserede

Deltagere fra bestyrelsen: Gustav, Anni, Christian, Joachim, Simon og Aase , Jette.
Dirigent: Aase
Referent: Gustav
Kaffe: Simon
Sted Plantagehuset lokale 1.

Punkter

 1. 19.30 – 19.40
  Godkendelse af dagsorden
  Spørgsmål fra gæster

 2. 19.40 – 20.00
  Siden sidst
  Torsten Gejl har tilbudt at komme til grundlovsmøde om formiddagen tirsdag den 5. juni. (Skal til Rebild eller Aalborg om eftermiddagen). Kan være i Klitmøller, Thisted eller et andet sted på Mors, Hannæs eller i Thy.

Alles folkemøde (Samtaler,der bevæger)
I 2017 havde vi et PoLa på Thisted Gymnasium

Roller i bestyrelsen
Medlemmer fra bestyrelsen kan fortælle om deres styrker og svagheder. Det er frivilligt at deltage.

Aase, Anni og Gustav tager til landsmøde i Odense den 5.–6. maj.

3)19.40 – 19.50
Orientering fra udvalg
Skyggeudvalg

4)19.50 – 20.15
Drøftelse og vedtagelse af forretningsorden ( se bilag)

 1. 20.15 - – 20.30
  Drøftelse og vedtagelse af formål med bestyrelsesarbejdet
  Her henvises til vedtægterne for kommuneforeningen Alternativet Thisted §5 og §6.

 2. 20.30 – 20.45
  Pola møde
  Gustav, Simon, Anni og Aase orienterer.

 3. 20.45 – 21.15
  Årsmøde 10.juni
  Bilag med forslag til dagsorden
  Hvor skal vi være - Indhold - Hvem planlægger

 4. 21.15 – 21.30
  Økonomi
  Gustav var til årsmøde den 14. april hos Alternativet Nordjylland. (Storkredsen øremærkede kr. 20.250 til kommunalvalg i 2017. Ønske om, at lokalforeningerne tilsvarende øremærker beløb til folketingsvalg 2018 – 2019.)

 5. Evt.

Tillægsdagorden:
Dagsordens punkt: Præcisering af bestyrelsens beslutning fra marts

Beskrivelse: Den 19. marts 2018 vedtog bestyrelsen:
‘‘Joachim deltager i 3 mands- og 12 mands-grupperne i kommunalbestyrelsen.
Skyggeudvalgene deltager ikke i interne møder med SF, Enhedslisten og andre partier.
_De tre bundlinjer og vore værdier er styrende for Alternativets politik i Thisted Kommune.’’

Forslag til præcisering:
Skyggeudvalgene deltager ikke i interne rutinemæssige møder med andre partier, hvor man fx bare gennemgår kommunalbestyrelsens dagsorden. Skyggeudvalgene (og andre) må gerne deltage i møder med andre partier, hvor man planlægger konkrete initiativer om fx resurse- forløb og førtidspension.