Corona

Ingen kan vist være i tvivl om, at det coronavirus, der giver sygdommen Covid-19, der hærger os godt 7 milliarder mennesker her på kloden med nogle millioner angrebne og flere hundrede tusinde døde, er en ny sygdom, der skal tages alvorligt.
Det er nyt for sundhedsmyndighederne, og politikerne strides indbyrdes om, hvor meget og hvor lidt, vi skal beskytte os - og de deraf følgende økonomiske problemer.
Imidlertid bliver de fleste syge jo raske igen - ved egen kraft - og det er denne kraft: antistoffer, som Aarhus Universitet har fået knap 7 millioner kr. til at undersøge:


Det skal naturligvis gøres grundigt og videnskabeligt korrekt, og derfor tager det tid at undersøge antistofferne inden næste etape: Helbredelsesforsøg på de syge.
Det er så her, man kunne spørge, om ikke man straks kunne gå i gang med helbredelsesforsøg til gavn for patienter i livsfare - samtidig med at man naturligvis får alt det videnskabelige på plads.
Blodtranfusion fra helbredte til syge kan vel næppe være særlig farligt.
Kunne det være en idé om Alternativet fremførte dette?

Sandsynligheden for at vi kan redde menneskeliv med serum fra helbredte er jo ret stor - og den dermed forbundne risiko er vel ikke højere end ved blodtransfusion.
Så hvad venter vi på?

At søge at fremskynde udnyttelsen af arbejdet på Aarhus Universitet med Corona-antistoffer - i samarbejde med danske sygehus-afdelinger - med at helbrede og redde menneskeliv, dét synes ikke at have Alternativet’s interesse.
Det skuffer mig - men så må jeg jo finde “alternative” veje.

Umiddelbart er min tanke at det ikke er totalt ufarligt med en blodtransfusion, men det må være noget som lægevidenskabeligt kloge folk vurderer på og vejer den ene risiko op imod den anden.

Jeg tror desværre vi er så mange herinde der har en lægelig uddannelse og kan lave en ordentlig vurdering på den slags, men tænker at det altid er fornuftigt at lade fagfolk vurdere på tingene inden politikere farer ud. Trump var i hvert fald ikke så heldig med sine lige lovligt hurtige udmeldinger om hydroxyklorokin.

Jeg er generelt ret bekymret over vores nuværende statsministers ageren i hele det her cirkus hvor fagkundskaben er blevet sat til side eller sat på plads på ufine måder hvor de bliver bedt om at melde ting ud der passer med en bestemt politisk linje.

Der er jo nogle religiøse, der er bange for blodtransfusioner, men ellers er det jo noget, vores lægevæsen er ganske fortroligt med.
DR2 havde en udsendelse i går aftes, hvor nøjagtig det samme blev omtalt som værende i gang. Det var vist i Kina, men desværre blev der ikke fortalt om resultater af antistof til helbredelse.
Den forsigtighed, du anbefaler, betyder jo, at mennesker dør, som måske kunne være blevet reddet.
At Mette Frederiksen måske gik længere end sundhedsmyndighederne anbefalede, finder jeg ikke bekymrende.
I Sverige fulgte regeringen sundhedsmyndighederne - og fik rekordhøje dødstal.

Det er alt for tidligt at vurdere hvorvidt Sveriges eller Danmark har “den rigtige” strategi, det “eksperiment” har ikke nået en konklusion endnu.

Det er for øjeblikket ganske lave dødstal og få indlagte i DK så tænker at det ville give bedre mening at kigge på de her ting i netop Sverige og finde ud af om det virker eller ej, det vil ikke være til at vurdere på det lille datagrundlag vi har at arbejde med i DK lige nu.
Hvis læger ønsker at lave eksperimenter med blodtrasnfusioner med patienters indforstående er der så vidt jeg ved ikke nogen lovgivning i Danmark der bremser dette?

Tæl de døde i Sverige, Norge og Danmark! Se kurverne!
De svenske sundhedsmyndigheder erkender nu, at de har været for slappe.
Hvis du havde læst ovenfor, hvad Aarhus Universitet er i gang med - sammen med sygehusafdelinger, behøver du nok ikke at spekulere på det juridiske.
Men sagen er, at der meget sandsynligt er helbredelseskraft i raskmeldte Covid-19-patienter, som endnu ikke bliver anvendt - mens de syge ligger og dør- og det er dér, jeg siger: Prøv dog at helbrede! - samtidig med at den videnskabelige grundighed ikke forsømmes.

Det er en større ting at vurdere på hvilken strategi der er “virker”, jeg er ret sikker på at der er mange andre ting der viser sig i statestikken over tid sundhedsmæssigt, men det er ikke synligt endnu.
At kigge på Corona relaterede kurver alene siger ikke meget.
Derudover er der alt det andet omkring de her nedlukninger udover det sundhedsfaglige.

Jeg ved ikke rigtig hvad Alternativet skulle foretage sig? Jeg tænker det er en lægelig vurdering og ikke noget politikere skal blande sig i, desto mindre politikere blander sig i faglige detaljer desto bedre fungerer tingene er min erfaring.

Mere end 4.000 døde i Sverige, det siger åbenbart ikke dig noget - selvom de svenske sundhedsmyndigheder godt kan se “skriften på væggen”.
Jeg læser din indstilling som: Lad sundhedsmyndighederne bestemme suverænt.
Hvor min indstilling er:: Prøv dog at helbrede - her og nu!
Og hvad mener Alternativet’s øvrige medlemmer: Intet.

Ja umiddelbart summerer du vist min overordnede indstilling ganske fint.

Selvfølgelig siger en masse døde mennesker mig noget, men der dør også mennesker af mange andre grunde en Corona og disse tal bør holdes sammen og over en længere periode sammen med andre parametre for hvordan det går for samfundet og de enkelte mennesker deri.

Jeg tænker det er “et farligt emne” for mange at udtale sig om, det bliver hurtigt noget med at man enten slår hinanden i hovedet, man virker ufølsom eller lignende.

Jeg skrev ovenfor:
Prøv dog at helbrede - her og nu!
og jeg kan nu oplyse, at det faktisk sker!

Martin Tolstrup
Associate Professor - Department of Infectious Diseases - Aarhus University Hospital
skriver:

Jeg står som ansvarlig for COVID antistof arbejdet her på Aarhus Universitetshospital.

Vi er en del af et landsdækkende studie hvor vi netop benytter convalscent plasma fra raske til behandling. Det er et randomiseret blindet studie der kører nu så jeg ved desværre ikke noget om effekt el lign enndu.

Sideløbende karakteriserer vi antistoffer og er i gang med at identificere monoklonale antistoffer mhp at kunne producere dem rekombinant i stor skala som selvstændigt lægemiddel.

Dermed kan man vist - med en vis politikers ord - sige:
Der er ikke noget at komme efter :relieved: - det er i gang - og jeg glæder mig :smile: