Carolina Magdalena Maier kommer til Årsmøde i Vanløse-Brønshøj

Kære alternativister i Vanløse og Brønshøj :green_heart:

En lille reminder og opdatering af programmet til årsmødet på torsdag den 23. februar.
Det er kl.18.00 i Energicenter Voldparkens hyggelige cafélokale på 2. sal.

KOM DER ER BRUG FOR DIG!

Aftenens program:
18:00 Goddag og velkommen
Vi sætter os til bords og spiser suppe.
Mens vi spiser har vi inviteret Michael Hoff til at fortælle om Brønshøj-Husums Lokaludvalgs arbejde for bydelen.

19:00 Velkommen til årsmøde v. forperson Stine Skot

Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Niko Grünfeld

Beretning fra bestyrelsen v. Stine Skot

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Indkomne forslag:
26/3 POLA om Ny politisk kultur: Præsentation v. Per Zimmerman og Johnny Westh fra politikudviklingsgruppen af Ny politisk kultur til Alternativets kommunalpolitiske program.
3/5 POLA om Bydelsmærkesager: Præsentation v. Stine Skot der er lokal kandidat til kommunalvalget.

19:30 Medlem af Folketinget for Alternativet Carolina Magdalena Maier gør status over arbejdet på Christiansborg

19.50 – 20:00 PAUSE

20:00 Valg af ny bestyrelse

Nedsættelse af grupper vedr. valg 2017

Eventuelt

21:00 Tak for i aften

Kom og vær med til at spise og hygge fra 18-19, eller kom blot kl. 19 og deltag i årsmødet.
Hvis du deltager i spisning, så skriv gerne en mail til malene.michelsen@gmail.com - så vi ved, hvor mange vi skal lave suppe til. Hvis du alene kommer til mødet, behøver du ikke at tilmelde dig. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet eller overvejer at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte forperson Stine Skot stineskot@gmail.com hvis du har spørgsmål. Og ellers møder du bare op!
Hvad er en bydelsforening?
Dette spørgsmål kan måske melde sig hos nogle - hvad end de er nye i partiet eller følger med i en eller flere af Alternativets mange andre netværk og fora. Et svar kan du dels få i foreningens vedtægter, som vi vedhæfter her - og samtidig kan man også sige, at svaret skaber vi sammen. Nogle bud kan være, at en bydelsforening kan tjene som en vej ind til større netværk i partiet, fx en gruppe af folk, der kan rejse til årsmøder, POLA’er og andre større begivenheder sammen. En bydelsforening kan være din diskussions- og sparringsklub ift. lokale problemstillinger, eller vi kan kaste os over landspolitiske eller globale spørgsmål som små lokale tænketanke. Vi kan arrangere debat-, film-, foredrags- eller musikaftener eller politiske laboratorier. Kort sagt kan vi være igangsættere af lokale eller landsdækkende aktiviteter i større eller mindre målestok. Og endelig er bydelsforeningerne et værdifuldt udgangspunkt for koordinering af kampagner og opstilling af kandidater, når der er valg!

Vi håber at se dig!
Mange venlige hilsner bestyrelsen Vanløse-Brønshøj :green_heart: