Cannabis vapes er potentielt farlige, kan udvikle keten

Markedet for cannabis vaporizers (fordampere) er helt ude af kontrol, og markedet for ulovlige THC produkter, hvis indhold ofte må betegnes som direkte farligt, er i vækst. Senest er der fundet xylazine i THC vapes i England ‘Zombie’ drug xylazine found in cannabis THC vapes in UK

Men det er ikke kun på det ulovlige marked, at brugen af vaporizers er stigende, der er masser af mere eller mindre lovlige CBD produkter på markedet, men når disse er produceret i EU, føres der i en hvis grad kontrol med produkterne, der ikke må indeholde mere end 0,2% THC.

I de sidste par år, er der dukket flere og flere semisyntetiske/syntetiske cannabinoider op såsom THCP, HHCP og H4-CBD, der i september 2023 blev indstillet til optagelse på på bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, liste B.

Siden da, er listen over tilgængelige “lovlige” semisyntetiske/syntetiske cannabinoider bare vokset og vokset, nu kan man få HHCPO, THCB, THCPO, THCJD, CBG9, CBDP m.fl. Det er forholdsvis nemt at lave nye typer, så et forsøg på at lovgive sig ud af problemet, er skruen uden ende.

Som autoriseret bioanalytiker, er jeg dybt bekymret for denne udvikling. Flere af disse nye typer “lovlige” cannabinoider, har vist sig at kunne udvikle keten (ethenon), som kan være sundhedsskadeligt, selv i små mængder. Ethenon Vaping Cannabinoid Acetates Leads to Ketene Formation Reviewing the Risk of Ketene Formation in Dabbing and Vaping Tetrahydrocannabinol-O-Acetate

Det er yderligere et stort problem, i det ingen har nogen ide om, hvilke eventuelle negative konsekvenser det kan have for helbredet på lang sigt. De kan potentielt vise sig at have mange flere negative konsekvenser, end brug/misbrug af “almindelig” cannabis/hash, der er meget bedre undersøgt.

Jeg håber at i vil overveje at snakke med de brugere i kender, og gerne snakke med jeres børn og unge om det, de er i målgruppen allerede, det kan vi se på udbredelsen af puffbars, der også er en form for vaporizor.

Dette understreger endnu engang det store behov, for legalisering og regulering af cannabis. Vi er nødt til at gøre alt hvad der er muligt, for at reducere de potentielt negative konsekvenser for folkesundheden. En legalisering af cannabis vil også reducere kriminaliteten.

Tiden er løbet fra forbuddet.

Thomas F. Kortholm - Bioanalytiker.

1 Synes om

Hej Thomas Frederik Kortholm

Kemi og fysisk farlighed?
Når alt kommer til alt, så er det psykologisk accept, der skal til for at gøre sig afhængig. Ellers ville der have været mange flere på sammenbruddets rand…Der er tilsyneladende en meget stor forretning om rusmidler.

Jeg er betænkelig ved at trinsætte rusmidler på et kemisk/fysisk grundlag. Legalisering af hash er jeg således imod.
Det er kommunikative og psykologiske faktorer, der gør om den enkelte kan modstod et gruppepres.
Det drejer sig om at ruste unge mennesker til at stole på dem selv med de positive og negative udfordringer, som alle og enhver har i større eller mindre grad.
Det her drejer sig ikke om kemi men om psykologi og kommunikation mellem generationer, venner og professionelle.

Hej fra Gunhild :green_heart:

Legalisering af rusmidler er alene en fordel på samfundsniveau, mht. kriminalitetsbekæmpelse.

Og jeg er helt med på at fysiske nervesygdomme kan lettes med cannabisbrug, og ja selvfølgelig! Der er ingen mennesker, som skal lide, når vi ved, hvad der afhjælper symptomer…

1 Synes om